Projektas „Dalinamės patirtimi, stipriname jaunus verslus“  08.6.1-ESFA-T-927-01-0035

Projektą įgyvendina UAB „RIGERA“

Projektas finansuojamas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 vietos plėtros strategijos 

2. Tikslą.Skatinti verslumą ir gerinti neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje.

2.2. Uždavinį.Neformalių, verslumą skatinančių iniciatyvų plėtojimas besikuriančiam verslui ir neaktyviems darbingiems asmenims.

2.2.2. Veiksmą. Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas.

Dažnai pradedantys nuosavą verslą asmenys (ypatingai veikiantys savarankiškai), stokoja žinių ir praktinių įgūdžių, galinčių padėti susikurti savo darbo vietą, pritaikytą šiuolaikiniai paklausai, teikti kokybiškas, naujausius standartus atitinkančias paslaugas. Utenos mieste trūksta konsultacijų ir paramos mechanizmų, kurie būtų prieinami besikuriančiam verslui ar savarankiškai veikiantiems fiziniams asmenims bei verslą vykdantiems asmenims veikiantiems grožio paslaugų srityje. Ypatingai šios paramos trūksta pirmaisiais savarankiškos veiklos metais, todėl projekto tikslas– teikti reikalingą konsultacinę, metodinę ir mokymo pagalbą jaunam grožio paslaugų verslui, stiprinti verslo pradžiai reikalingus įgūdžius, sudaryti galimybę naudotis reikiama įrangą ir priemonėmis. 

Projekto tikslo siekiama įgyvendinant iškeltus uždavinius ir įgyvendinant numatytas veiklas.

Teikti informavimo, konsultavimo ir mokymo pagalbą jaunam grožio specialistų verslui. Padėti stiprinti bendruosius verslo įgūdžius ir įgyti grožio paslaugų sektoriui reikiamas žinias.

Numatytos projekto veiklos:

• informacijos apie projekto veiklas viešinimas, tikslinės grupės formavimas; 

• projekto dalyvių poreikių ir turimos kvalifikacijos įvertinimas; 

• konsultacijų teikimas. Teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos jauno verslo atstovams teikiantiems grožio paslaugas; 

• mokymai skirtis bendrųjų verslo bei profesinių įgūdžių stiprinimui;

• praktinių profesinių įgūdžių stiprinimas ir metodinės pagalbos teikimas;

• išvykų į kasmetines tarptautines grožio industrijos parodas organizavimas.