2023 m. sausio 5 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo sprendimu ir vadovaujantis “Vietos plėtros strategijos rengimo ir atrankos taisyklių 4.3. punkto nuostatų reikalavimais, išrinkta ir patvirtinta nauja Utenos miesto vietos veiklos grupės valdybos sudėtis (visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 2023/001)

Utenos miesto vietos veiklos grupės valdyba:

NVO ORGANIZACIJOS / BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS

  1. Audrius Šalkauskas, valdybos pirmininkas, atstovaujantis asociaciją “Aukštaitijos RAKTA”, (valdybos pirmininku išrinktas 2023 m. sausio 5 d. valdybos narių susirinkimo metu priimtu sprendimu, protokolas Nr.2023/001);

2. Minvydas Zaviša, valdybos narys, atstovaujantis Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungą “Apskritasis stalas”;

ASOCIUOTOS VERSLO STRUKTŪROS IR (AR) ĮMONĖS

3. Vijolė Satkauskienė, valdybos narė, UAB “Verslo barometras” direktorė;

4. Jurgis Dumbrava, valdybos narys, atstovaujantis Panevėžio prekybos ir pramonės rūmų Utenos filialą;

UTENOS RAJONO TARYBA

5. Jūratė Brasiūnienė, valdybos narė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė;

6. Miglė Lapinienė, valdybos narė, Utenos švietimo centro švietimo paslaugų vadybininkė.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Audrius Šalkauskas, valdybos pirmininkas, atstovaujantis asociaciją “Aukštaitijos RAKTA”, (valdybos pirmininku išrinktas 2020 m. gegužės 6 d. valdybos narių susirinkimo metu priimtu sprendimu);
  2. Auktumas Maračinskas, valdybos narys, atstovaujantis Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungą “Apskritasis stalas”;
  3. Jūratė Brasiūnienė, valdybos narė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė, atstovaujanti Utenos rajono savivaldybės tarybą;
  4. Vijolė Satkauskienė, valdybos narė, UAB “Verslo barometras” direktorė;
  5. Audrius Kavolis, valdybos narys, Individualios įmonės savininkas, atstovaujantis utenos apskrities darbdavių asociaciją;
  6. Vida Jackevičiūtė, valdybos narė, atstovaujanti asociaciją “Utenos moterų veiklos centras”.

2020 m. kovo 30 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo metu, visuotiniu narių pritarimu, vietoje Kasparo Mociūno, nauju valdybos nariu patvirtintas Auktumas Maračinskas, atstovaujantis Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungą “Apskritasis stalas”.

2019 m. kovo 27 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo metu, vadovaujantis įstatų 25, punkto nuostatomis 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkta nauja Utenos miesto vietos veiklos grupės valdyba: 


1.Kasparas Mociūnas, valdybos pirmininkas, atstovaujantis Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas“;

2.Vida Jackevičiūtė, valdybos narė atstovaujanti asociaciją „Utenos moterų veiklos centras“;

3.Audrius Kavolis, valdybos narys, Individualios įmonės savininkas. Atstovaujantis Utenos apskrities darbdavių asociaciją;

4.Vijolė Satkauskienė, valdybos narė, UAB „Verslo barometras“ direktorė;

5.Jūratė Brasiūnienė, valdybos narė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė, atstovaujanti Utenos rajono savivaldybės tarybą;

6.Audrius Šalkauskas, valdybos narys, atstovaujantis „Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų asociaciją“.


2015 m. rugpjūčio 20 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo metu, iš atsiliepusių į viešąjį skelbimą ir pateikusių reikalingų dokumentus dėl delegavimo į valdybą, asociacija pritarė kandidatų sąrašui į asociacijos valdybą. Asociacijos kolegialus valdymo organas buvo renkamas atsižvelgus į Vietos plėtros strategijų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“, kuriame partneriams atstovauja vienodas skaičius valdymo organo narių šių šalių: bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės bei vietinės valdžios.  Į asociacijos valdybą išrinkti:


1. Kasparas Mociūnas, valdybos pirmininkas, Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacijos valdybos pirmininkas, atstovaujantis Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas“;

2. Asta Bursova, valdybos narė, Utenos tėvų asociacijos pirmininkė;

3. Audrius Kavolis, valdybos narys, Individualios įmonės savininkas. Atstovaujantis Utenos apskrities darbdavių asociaciją;

4. Vijolė Satkauskienė, valdybos narė, UAB „Verslo barometras“ direktorė;

5. Jūratė Brasiūnienė, valdybos narė, atstovaujanti savivaldybės tarybą, Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė;

6. Valentinas Vaitonis, valdybos narys, atstovaujantis savivaldybės tarybą, Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnas.