2019m. kovo 27 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo metu, vadovaujantis įstatų 25, punkto nuostatomis 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkta nauja Utenos miesto vietos veiklos grupės valdyba: 


1.Kasparas Mociūnas, valdybos pirmininkas, atstovaujantis Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas“;

2.Vida Jackevičiūtė, valdybos narė atstovaujanti asociaciją „Utenos moterų veiklos centras“;

3.Audrius Kavolis, valdybos narys, Individualios įmonės savininkas. Atstovaujantis Utenos apskrities darbdavių asociaciją;

4.Vijolė Satkauskienė, valdybos narė, UAB „Verslo barometras“ direktorė;

5.Jūratė Brasiūnienė, valdybos narė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė, atstovaujanti Utenos rajono savivaldybės administraciją;

6.Audrius Šalkauskas, valdybos narys, atstovaujantis „Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų asociaciją“.


2015 m. rugpjūčio 20 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo metu, iš atsiliepusių į viešąjį skelbimą ir pateikusių reikalingų dokumentus dėl delegavimo į valdybą, asociacija pritarė kandidatų sąrašui į asociacijos valdybą. Asociacijos kolegialus valdymo organas buvo renkamas atsižvelgus į Vietos plėtros strategijų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“, kuriame partneriams atstovauja vienodas skaičius valdymo organo narių šių šalių: bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės bei vietinės valdžios.  Į asociacijos valdybą išrinkti:


1. Kasparas Mociūnas, valdybos pirmininkas, Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacijos valdybos pirmininkas, atstovaujantis Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas“;

2. Asta Bursova, valdybos narė, Utenos tėvų asociacijos pirmininkė;

3. Audrius Kavolis, valdybos narys, Individualios įmonės savininkas. Atstovaujantis Utenos apskrities darbdavių asociaciją;

4. Vijolė Satkauskienė, valdybos narė, UAB „Verslo barometras“ direktorė;

5. Jūratė Brasiūnienė, valdybos narė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė;

6. Valentinas Vaitonis, valdybos narys, Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnas.