Utenos miesto vietos veiklos grupė (VVG) inicijavo ir parengė „Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją“, kuri 2016 m. liepos 20 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-505 įtraukta į siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” priemones Nr.08.6.1-ESFA-T-910 “Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas” ir Nr.08.6.1-ESFA-T-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”.

Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija


Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija

Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija

Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija (aktuali redakcija)