Eil. Nr.NARIO PAVADINIMASAtstovaujančio asmens Vardas, Pavardė
NVO ORGANIZACIJOS, BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS
1.Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“Auktumas Maračinskas
2.Aukštaitijos rakta, asociacijaAudrius Šalkauskas
3.Utenos moterų veiklos centrasVida Jackevičiūtė
4.Šv. Kazimiero ordino Utenos apskrities komtūrijaZita Mackevičienė
5.Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Utenos raj. filialasAsta Dikmonaitė
6.Utenos krašto žmonių su negalia sąjungaNijolė Gaivenienė
7.Visuomeninės organizacijos Utenos lietuvių ir švedų draugijaVida Starčikovienė
8.Utenos tėvų asociacijaAsta Bursova
9.Utenos moterų centras, asociacijaIrma Šapokienė
10.Neformalaus ugdymo centras, asociacijaAlina Plistkova
ASOCIUOTOS VERSLO STRUKTŪROS IR (AR) ĮMONĖS
11.Utenos apskrities darbdavių asociacijaAudrius Kavolis
12.UAB „Verslo barometras“Vijolė Satkauskienė
UTENOS RAJONO TARYBA
13.Utenos rajono tarybaZita Ringelevičienė;
Jūratė Brasiūnienė
KITOS ORGANIZACIJOS
Utenos švietimo centrasVitalija Bujanauskienė