Projektas „Elektroninės prekybos startas pasaulinėse rinkose“  08.6.1-ESFA-V-911-20-0014

Projektą įgyvendina UAB „Siuntikas“

Projektas finansuojamas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos 

2. Tikslą. Skatinti verslumą ir gerinti neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje.

2.2. Uždavinį. Neformalių, verslumą skatinančių iniciatyvų plėtojimas besikuriančiam verslui ir neaktyviems darbingiems asmenims.

2.2.2. Veiksmą. Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas.

Projekto tikslas– sustiprinti jaunus verslus suteikiant visą reikalingą konsultacinę ir metodinę pagalbą, pritaikant kuriamą, verslo produktą, pasaulinės rinkodaros standartams ir aktyvuoti produkto prekybą elektroninės prekybos platformose. 

Projektas skirtas jauno verslo subjektams norintiems pradėti internetinę prekybą, bet neturintiems tam kompetencijų ir siekiančių jas įgyti. Projekto metu, dalyviams bus suteikiama visa konsultacinė ir metodinė pagalba, elektroninės parduotuvės kūrimo klausimais. Visą projekto laiką, projekto dalyviai naudodamiesi iš projekto lėšų įsigytu kompiuteriu kurs sau reikalingas internetines parduotuves. Projektas bus vykdomas trimis etapais. 

Pirmasis etapas–  projekto dalyvių, jauno verslo, paieška ir pritraukimas: 

  • radijo debatų laida vietos radijo stotyje;
  • projekto veiklų pristatymas vietos spaudoje;
  • projekto dalyvių pritraukimas analitinių straipsnių pagalba vietinėje spaudoje;
  • informacijos rinkimas ir susisteminimas apie potencialius projekto dalyvius;
  • atviras seminaras.

Antrasis etapas– projekto dalyvių konsultavimas ir praktinė metodinė pagalba:

•  veiklos analizė;

•  individualios konsultacijos; 

•  metodinė pagalba;

• internetinės parduotuvės aktyvavimas.

Trečiasis etapas– projekto dalyvio veiklos auditavimas:

• projekto dalyvio veiklos stebėjimas;

• konsultacinė pagalba;

• įmonės dokumentacijos prižiūra.