Projektas „Gera būti“, 08.6.1-ESFA-V-911-20-0001

 Projektą įgyvendina Utenos švietimo centras finansuojamas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 vietos plėtros strategijos 

1. Tikslą.Mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste.

1.1. Uždavinį.Sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 

1.1.1. Veiksmą. Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumas per sociokultūrines veiklas.

Projekto tikslas – pasitelkiant savanorystę per sociokultūrines veiklas didinti miesto bendruomenės narių socialinę integraciją, prisidėti prie Utenos miesto vietos plėtros strategijoje numatytų veiklų įgyvendinimo, siekiant Utenos miesto bendruomenės atskirties mažinimo.  Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys asmenys (socialinės rizikos, nepasiturinčių šeimų vaikai, jaunimas ir kiti šeimos nariai) yra įtraukti į nevyriausybinių organizacijų veiklas bei Utenos bendruomenės gyvenimą.

 Siekiant didinti socialinės rizikos asmenų atskirtį į projekto veiklas įtraukti savanoriai, kurie bus apmokyti ir parengti darbui projekto veiklose.

Projekto konsultantas parengs Utenos mieste teikiamų socialinių, kultūrinių paslaugų teikėjų duomenų bazę, pasitelkdamas savanorius projekto tikslinei grupei teiks informavimo ir tarpininkavimo paslaugas.

 Projekto metu bus vykdomos sociokultūrinės veiklos skirtos tikslinei grupei:

  • šeimų savaitgaliai;
  •  vakaronės;
  •  išvykos;
  •  ugdomi socialiniai įgūdžiai.

 Pažintinių žygių, vaikų stovyklų metu, plėtojami bendradarbiavimo ir lyderystės gebėjimai. 

Projekto veiklų įgyvendinime dalyvauja  dvi nevyriausybinės organizacijos (NVO): VšĮ Taip kitaip bei keliautojų ir aktyvios gyvensenos asociacija „Žygiuojanti lapė“. 

Projekto veiklose jau  sudalyvavo 137 tikslinės grupės asmenys. Apmokyta 30 savanorių projekto veiklų vykdymui.

Daugiau apie projektą „Gera būti“:

https://www.facebook.com/groups/1177905675690374/

https://sites.google.com/view/gerabuti/pagrindinis