Projektas „Kūrybiškumo erdvė“, 08.6.1-ESFA-V-911-20-0009

Projektą įgyvendina Utenos švietimo centras finansuojamas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos 

1. Tikslą. Mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste.

1.1. Uždavinį. Sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 

1.1.1. Veiksmą. Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumas per sociokultūrines veiklas.

Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį skatinant Utenos miesto bendruomenės įsitraukimą per savanorystę į projekto sociokultūrines paslaugas ugdančias socialinės rizikos vaikų ir jaunimo kūrybiškumą. 

Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys vaikai ir jaunimas.

Siekiant sumažinti tikslinės grupės socialinę atskirtį, ES struktūrinių fondų pagalba projekto metu, įsigijus reikiamos įrangos bei edukacinių priemonių, bus vykdomos įvairios sociokultūrinės veiklos:

  • įvairūs renginiai;
  • šešios 3 dienų trukmės kūrybinės stovyklos;
  • interaktyvus klubas;
  • muzikinis klubas;
  • kūrybiškumo klubas;
  • šešios pažintinės išvykos.

Vykdomos veiklos skatins tikslinės grupės dalyvių kūrybiškumą, domėjimąsi technologijomis, inžinerija, ugdys saviraišką. Projekte bus apmokyta dvidešimt savanorių, kurie padės teikti sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui. Parengti savanoriai bendradarbiaudami padės įgyvendinti Utenos mieste vykdomas projektines veiklas. Suburtas savanorių tinklas bei sukaupta jų patirtis padės plėtoti kitus mieste vykdomus projektus bei užtikrinti jų tęstinumą.

Projekte “Kūrybiškumo erdvė” dalyvauja trys Utenos miesto įstaigos: Utenos švietimo centras (pareiškėjas), Utenos rajono savivaldybės administracija ir Neformalaus ugdymo centras. 

Daugiau apie projektą