Projektas „Nauji gebėjimai – naujos galimybės“  08.6.1-ESFA-V-911-20-0007

Projektą įgyvendina Utenos kolegija

Projektas finansuojamas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos 

2. Tikslą.Skatinti verslumą ir gerinti neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje.

2.1. Uždavinį. Didinti neaktyvių darbingų asmenų, ypatingai jaunimo, galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje

2.1.2. Veiksmą. Darbo rinkoje reikalingų įgūdžių ugdymas.

Projektu sprendžiama ribotų Utenos miesto darbingų neaktyvių asmenų galimybių įsitvirtinti darbo rinkoje problema.

Projekto dalyviai – neaktyvūs darbingi Utenos miesto asmenys. Pagrindinės projekto veiklos – dalyvių neformaliojo švietimo mokymai komunikaciniams bei skaitmeniniams gebėjimams ugdyti bei konsultacijos, skirtos per mokymus įgytų teorinių ir praktinių įgūdžių stiprinimui. Mokymų metu dalyviai įgis pasitikėjimo savimi, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, išmoks atrasti savo stipriąsias savybes, pristatyti save darbdaviui kaip kompetentingą patikimą darbuotoją. Suformuotos savarankiško mokymosi nuostatos leis ateity savarankiškai tobulėti ir ieškoti palankiausių galimybių tapti aktyviu darbo rinkos dalyviu.  

Į projekto veiklas bus įtraukti Utenos miesto savanoriai, kurie aktyviai padės dalyviams mokymų metu ir skatins dalyvius ateity įsitraukti į savanorystę. Todėl projekto veiklų įgyvendinimui pasirinktas partneris – Neformalaus ugdymo centras, kuris vienija jaunimo veikloje sukaupusius patirtį bei neformaliuoju ugdymu užsiimančius žmones ir skatina savanoriškas veiklas.

Daugiau informacijos apie projektą

https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/585-prasideda-nauju-projektu-igyvendinimas

https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/587-igyvendinamas-projektas-nauji-gebejimai-naujos-galimybes

https://www.facebook.com/UtenosKolegija/photos/a.224026150974599/2118743908169471/?type=3&theate

https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/622-savanoriu-mokymai

https://www.facebook.com/UtenosKolegija/posts/2191924497518078?xts[0]=68.ARB8fm668XtgqervF8ihcpjBCPjKEPt0322iDa7Eg8bh-TO6kWnpIopPmX8clIXJuEKoIN6R1RF3IQBZ1uHKiK4TAtxdn4nICNOXbFC0OnD2TQ85Qoay1M95rD689zrKmbEcjC83qUnKXKY-6A3aHeO7zekox8W0Sf06cfWv8rrl-IcX1Lm2uGzrzWJUICzjv0dF3szm79HG4NfXpsSJTOcLAxIIWd1PG9FDgX11M_ShVjLAjfNSAMkZngkDzA7dCNnB-X0FxPZuL8KsC3SxzzgWMYsk93XBwBZ8E2QtJNPaq-fY9pf-zJmYLsCeUqN1_aHOisetEZ6n1Ba6y2r5FDQwyg&tn=-R