Projektas „Norime būti sveiki ir aktyvūs“, 08.6.1.-ESFA-V-911-20-0003

Projektą įgyvendina Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų asociacija

Projektas finansuojamas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos 

1. Tikslą.Mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste.

1.1. Uždavinį. Sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 

1.1.2. Veiksmą. Senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų sociokultūrinis užimtumas.

Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste, sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Projekto veiklos skirtos tikslinėms Utenos miesto gyventojams grupėms – senyvo amžiaus bei asmenims, turintiems negalią. Projekto dalyviams bus pateikiama informacija apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas, vyks sociakultūriniai renginiai, veiks savipagalbos grupės, bus dalijama informacinė medžiaga sveikos gyvensenos ir aktyvaus gyvenimo klausimais.

Miesto gyventojai bus kviečiami savanoriškai veiklai, jie galės prisidėti organizuojant renginius, lydėti neįgalius asmenis į projekto metu vykdomus užsiėmimus, paskaitas, renginius. Projektas padės integruoti į visuomenę senyvo amžiaus bei neįgaliuosius asmenis. 

Bus rengiami :

  • seminarai sveikatinimo klausimais;
  • organizuojami sociokultūriniai renginiai;
  • vedamos paskaitos apie sveiką gyvenseną;
  • vykdomos gydomosios mankštos;
  • suteikiamos vandens terapijos paslaugos.

 Renginių metu, projekto dalyviai patys galės išreikšti save, pristatydami menines veiklas, pasidalindami savo kultūriniais pasiekimais. Sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas, aktyvios gyvensenos propagavimas, bendrų veiklų organizavimas, padės sumažinti socialinę atskirtį dėl negalios ir senatvės patiriantiems asmenims.

Daugiau apie projektą „Norime būti sveiki ir aktyvūs“

http://rakta.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=12&Itemid=24