Projektas „Pokyčių keliu“, 08.6.1-ESFA-V-911-20-0005

Projektą įgyvendina Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras

Projektas finansuojamas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos 

1. Tikslą.Mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste.

1.2. Uždavinį. Pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

1.2.1. Veiksmą. Kompleksinės pagalbos teikimas priklausomybę turintiems ir smurtą patiriantiems asmenims.

Projekto tikslas– sumažinti socialinę atskirtį Utenos mieste teikiant kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems, priklausomybes turintiems bei iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims.  Teikiant kompleksines paslaugas, įveiklinant  asmenis darbinių veiklų metu, organizuojant prevencinius ir intervencinius renginius skatinančius užimtumo iniciatyvas bei motyvaciją pokyčiams naudą gaus ne tik tikslinės grupės asmenys, patyrę izoliaciją, bet ir jų šeimos nariai. 

Modelis, kai kompleksinės paslaugos teikiamos vienoje įstaigoje pagal klientų poreikius yra  nežeminantis žmogaus orumo ir įgalinantis asmenis drąsiau kreiptis pagalbos. Projekto metu teigiamų rezultatų leis pasiekti organizuojamos bendrosios socialinės paslaugos (apgyvendinimas, maitinimas, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, soc. įgūdžių ugdymas.), asmenų įveiklinimas kompleksiškai ugdant jų socialinius ir darbinius įgūdžius, prevencinės ir intervencinėmis priemonėmis. Bei vietos bendruomenės įtraukimas į savanoriškas veiklas. Projekte veiklose dalyvaus smurtą patyrę, priklausomybes turintys bei iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys. 

Planuojama, kad paslaugomis pasinaudos 350 asmenų. 

Daugiau informacijos

www.ugdymas.utena.lm.lt

https://ugdymas.utena.lm.lt/index.php/lt-lt/562-kvieciame-i-rengini-tevyste-tai-issukis