Projektas „Šviesioji gyvenimo pusė“  08.6.1-ESFA-V-911-20-0002

Projektą įgyvendina Utenos kraštotyros muziejus

Projektas finansuojamas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos 

1. Tikslą.Mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste.

1.1. Uždavinį. Sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 

1.1.2. Veiksmą. Senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų sociokultūrinis užimtumas.

Projektas „Šviesioji gyvenimo pusė“ – tęstinis socialinės jautros projektas, telkiantis veikti ir kurti socialinės atskirties grupę – neįgaliuosius, kūrybinio sektoriaus atstovus – savanorius ir miesto bendruomenę, siekiant teigiamo poveikio asmens gerovei ir saviraiškai, kuriant efektyvius bendradarbiavimo savitarpio ryšius. Inicijuodami ir organizuodami tikslinės grupės ir miesto bendruomenės bendrystę, kultūrinį ir visuomeninį veiklumą per sociokultūrines veiklas – kūrybines-terapines dirbtuves „Amatų klubas“,  kultūrinį-pažintinį-patyriminį veiklumą, savanoriškas veiklas bei tikslinių projekto grupių  sinergiją sieksime atskirties mažinimo.  Projekto rezultatų tarpusavio pagalbai, socialinei ir kūrybinei partnerystei motyvuosime ir ugdysime savanorius. Šiuo projektu sąmoningai ir kryptingai skatinsime tikslinės grupės ir visuomenės bendradarbiavimą, atvirumą bei ilgalaikius ryšius. Drauge dalyvaudami projekto veiklose žmonės patirs ieškojimų-atradimų grandinę, išgyvens menines patirtis ir įspūdžius, reflektuos ir analizuos, dalyvaus šventėse ir akcijose, praktiniuose potyriuose.

 Projekto dalyviai – tikslinė grupė neįgalieji – gaus įvairias kompleksines paslaugas, orientuotas į užimtumo sferas, kurių dėka galės lengvai ir ilgalaikiai integruotis į visuomenę. Išaugs tikslinės grupės narių socialiniai, kūrybiniai, darbiniai, komunikaciniai įgūdžiai per kultūrines, edukacines, praktines veiklas. Bus sukurtos naujos kompetencijos, sampratos ir resursai bei įtvirtinta ilgalaikė mobili veiklos forma darbui su neįgaliaisiais.

 Įsigijus mokymams reikalingą įrangą bei baldus ateityje savanorių mokymai galės vykti bet kurioje neįgaliųjų institucijoje, draugijoje ar jų organizuojamuose renginiuose. Savanoriai pagal parengtas specializuotas edukacines programas tęs pakartotinius mokymus neįgaliesiems. Bendradarbiavimas ir dalyvavimas neįgaliųjų socializacijoje stiprins vietos bendruomenę ir kurs gerą bendradarbiavimo praktikos modelį.

Daugiau apie projektą.

www.utenosmuziejus.lt/37-projektas-sviesioji-gyvenimo-puse/701-projekto-sviesioji-gyvenimo-puse-veiklos