Projektas „Utenos miesto socialinės rizikos vaikų atskirties mažinimas per kultūrines ir edukacines veiklas“, 08.6.1-ESFA-V-911-20-0006

Projektą įgyvendina Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka 

Projektasfinansuojamas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos 

1. Tikslą.Mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste.

1.1. Uždavinį.Sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 

1.1.1. Veiksmą. Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumas per sociokultūrines veiklas.

Projekto tikslas– per kultūrines bei edukacines veiklas, pasitelkiant savanorius, mažinti socialinę atskirtį Utenos miesto  socialinės rizikos vaikams ir jaunimui.

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekoje ir jos miesto Aukštakalnio bei Smėlio padaliniuose siekiama išplėsti teikiamų socialinių paslaugų spektrą, skirtą tikslinei grupei – socialinės rizikos vaikams ir jaunimui. Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, pasitelkus savanorius ir partnerius bus vykdomos kultūrinės bei edukacinės veiklos atitinkančios  Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytas veiklas skirtas socialinės rizikos šeimų vaikų užimtumui, jų integravimui į bendras veiklas, įdomaus bei kūrybingo laisvalaikio organizavimui. Bus siekiama, kad vaikai bei jaunimas per sociokultūrines veiklas galėtų atskleisti savo gebėjimus, tinkamai išnaudoti savo laisvalaikį, gebėtų spręsti asmenines problemas, lygiaverčiai bendrautų su bendraamžiais ir taip integruotųsi į visuomenę.

Daugiau apie projektą.

http://www.uvb.lt/lt/projektai/edukaciniai-projektai/1938-socialines-rizikos-vaiku-atskirties-mazinimo-projektas-bibliotekoje