Projektas „Verslas lengvai, greitai, kūrybiškai“  08.6.1-ESFA-V-911-20-0013

Projektą įgyvendina Utenos apskrities darbdavių asociacija

Projektas finansuojamas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 vietos plėtros strategijos 

2. Tikslą.Skatinti verslumą ir gerinti neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje.

2.2. Uždavinį.Neformalių, verslumą skatinančių iniciatyvų plėtojimas besikuriančiam verslui ir neaktyviems darbingiems asmenims.

2.1.1. Veiksmą. Konsultavimas ir mokymai verslo kūrimo ir plėtros klausimais.

Projekto tikslas– didinti vietos bendruomenės verslumą ir kūrybiškumą, skatinti gyventojus pradėti nuosavą verslą, suteikti reikiamus gebėjimus ir kompetencijas.

 Pastaruoju metu, pradėjus mieste veikti menų inkubatoriui, vis didesnė vietos bendruomenės dalis susipažįsta su kūrybinių industrijų sektoriumi. Šio sektoriaus veikla tampa vis populiaresnė dėl siūlomų verslo ir kūrybos sąlyčio galimybių. Suaktyvėjęs kūrybinių industrijų sektorius įtraukia vis didesnę bendruomenės dalį. Dažnas turintis gebėjimų kurti, neturi informacijos ir neranda būdų kaip realizuoti savo rankų darbo produktus. Asmenys, kurie dėl motyvacijos, socialinės padėties ar žinių stokos yra atsidūrę atskirtyje dažnai užsisklendžia, neranda galimybių ar būdų aktyviau įsijungti į bendruomenės gyvenimą, pradėti vykdyti savarankišką veiklą ar kurti verslą. Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, skirtas kūrybinių industrijų sektoriaus  populiarinimui, pritraukiant neaktyvius darbingus asmenis, bedarbius ir nepasiturinčius asmenims suteiks šiems bendruomenės nariams galimybę įsitraukti į darbo rinką, suteiks jiems žinių apie kūrybinių industrijų verslo sektorių, jo steigimą ir paskatins pradėti vykdyti savarankišką veiklą. Tikslinės grupės įtraukimas į projekto veiklas suteiks naudą ne tik patiems asmenims, bet ir plačiąja prasme atneš ekonominę naudą miestui – skatins investicijų pritraukimo galimybes, išplės darbo rinkos pasiūlą, didins užimtumą. Projektu bus siekiama į veiklas įtraukti tuos žmones, kurie dėl motyvacijos, socialinės padėties ar žinių stokos yra atsidūrę atskirtyje. Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas skirtas neaktyviems  darbingiems asmenims, bedarbiams  ir nepasiturintiems asmenims  paskatins naujų verslų steigimąsi, didės bendruomenės užimtumas. Projektas sustiprins vietos bendruomenės verslumo įgūdžius ir prisidės prie miesto gyventojų užimtumo didinimo.