Projektas „Verslo degustacija“ 08.6.1-ESFA-V-911-20-0008

Projektą įgyvendina Utenos kolegija

Projektas finansuojamas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos 

2. Tikslą.Skatinti verslumą ir gerinti neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje.

2.1. Uždavinį.Didinti neaktyvių darbingų asmenų, ypatingai jaunimo, galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje.

2.1.1. Veiksmą. Jaunimo (iki 29 m.) verslumo įgūdžių ugdymas.

Projektas ,,Verslo degustacija” skirtas darbingiems, ne vyresniems, kaip 29 m. amžiaus Utenos miesto gyventojams, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys arba bedarbiai. Projektu siekiama padidinti jaunimo galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje, ugdyti praktinius įgūdžius, didinti jaunimo motyvaciją. Todėl įgyvendinant šią veiklą bus įrengiama motyvacijai ir įgūdžiams stiprinti skirta erdvė, kurioje projekto dalyviai galės formuoti praktinius įgūdžius, mokytis, konsultuotis ir tarpininkauti, dirbti su naujausiomis technologijomis, rengti verslo idėjų pristatymus. 2 veiklos etapuose vyks motyvaciniai renginiai, susitikimai, mokymai ir konsultacijos, praktiniai užsiėmimai, edukacijos verslo įmonėse, savanoriškos veiklos išbandymas, baigiamasis renginys. Šios veiklos organizuojamos taip, kad jaunas žmogus atsidurs tam tikroje „Verslo degustacijoje“ ir turės galimybes dalyvauti: Verslo pusryčiuose (renginys), Verslo pietuose (mokymai), Verslo vakarienėje (praktiniai užsiėmimai) bei baigiamajame rezultatų pristatymo renginyje „Verslo skonis“. Projekto veiklas, susietas su savanorystės skatinimu, įgyvendina projekto partneris – Neformalaus ugdymo centras.

Projekte dalyvaus ne mažiau kaip 60 jaunuolių, iš kurių nemaža dalis įsidarbins Utenos mieste esančiose įmonėse arba gavę žinių apie verslo kūrimą, individualią veiklą, turėdami realių pavyzdžių, patys sau susikurs darbo vietas. Taip bus prisidėta prie Strategijos  produkto rodiklio ir jo kiekybinio pokyčio pasiekimo – jaunų (iki 29 m. ) bedarbių skaičiaus sumažėjimo.