Utenos miesto vietos veiklos grupė skelbia 5 kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategiją.

Vietos plėtros strategijos tikslas, uždaviniai ir veiksmai, kuriems įgyvendinti skelbiamas kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus:

1 Tikslas. Mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste.

  1.  Uždavinys. Sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.
    1. Veiksmas. Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumas per sociokultūrines veiklas.
    1.  Veiksmas. Senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų sociokultūrinis užimtumas.

2 Tikslas. Skatinti verslumą ir gerinti neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje.

2.1. Uždavinys.Didinti neaktyvių darbingų asmenų, ypatingai jaunimo, galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje.

  • Veiksmas.Jaunimo (iki 29 m.) verslumo įgūdžių ugdymas.

Daugiau informacijos Utenos miesto vietos veiklos grupės paskyroje.