Utenos Vietos veiklos grupė (VVG) 2019 m. birželio 25 d. įgyvendindama bendradarbiavimo projektą „Laikas verslui“ susitiko su Anykščių miesto vietos veiklos grupės (VVG) nariais ir bendruomenės atstovais. Anykščiuose vyko forumas – diskusija „Verslo tiltas Utena – Anykščiai – Utena“. Susitikime Utenos ir Anykščių miestų VVG kalbėjo apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimą, pasiekimus ir iššūkius. Vyko vietos plėtros projektų, vykdomų pagal Utenos ir Anykščių vietos plėtros strategijos veiksmus, gerosios patirties pasidalijimas. Uteniškiai pristatė tris sėkmingai įgyvendinamus projektus pagal vietos plėtros strategijoje numatytus veiksmus. Po to sekė dalyvių diskusija. Antroje susitikimo dalyje Anykštėnai visus pakvietė aplankyti Pramogų ir sporto centrą „Kalita, Anykščių menų inkubatorių COSMOS – Paukščių taką, kavinę „Pirmas daigas“,  AB „Anykščių kvarcas“.