Utenos miesto vietos veikos grupė 2019 m. liepos 2 d. gavo 2 projektinius pasiūlymus, kuriuose suplanuotos veiklos prisidės prie Utenos miesto 2016-2022 m. vietos plėtros Strategijoje numatytų veiksmų įgyvendinimo:

  1. Veiksmo.„Senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų sociokultūrinis užimtumas“, projektas „Senjorų klubas“, pareiškėjas asociacija Aukštaitijos rakta;
    1. Veiksmo.„Jaunimo (iki 29 m.) verslumo įgūdžių ugdymas“, projektas „Y karta miestui“, pareiškėjas Neformalaus ugdymo centras.

Pagal 1.1.1.Veiksmą. „Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumas per sociokultūrines veiklas“ projektinių pasiūlymų negauta.