Utenos miesto vietos veiklos grupė skelbia 6 kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategiją.

Vietos plėtros strategijos tikslas, uždaviniai ir veiksmai, kuriems įgyvendinti skelbiamas kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus:

1 Tikslas. Mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste.

1.1. Uždavinys. Sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

1.1.1. Veiksmas. Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumas per sociokultūrines veiklas.

Daugiau informacijos skiltyje  Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus.