„Laikas verslui“ – taip vadinasi  Utenos miesto vietos veiklos grupės įgyvendinamas projektas, kurio tikslas  sukurti ir palaikyti bendradarbiavimo tinklą, skirtą  Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui numatytų tikslų pasiekimams užtikrinti, skatinti vietos bendruomenės verslumą ir stiprinti įvairiapusį verslo sektorių bendradarbiavimą.

 Įsibėgėjant vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veikloms, Utenos miesto vietos veiklos grupė nelieka tik pasyvi stebėtoja, kuri yra atsakinga už bendruomenės vykdomų projektų pasiekimų užtikrinimą. Projektu „Laikas verslui“, VVG siekia  sukurti ir palaikyti bendradarbiavimo tinklą, kuris apjungs Utenos ir Anykščių miestų  vietos veiklos grupes, sustiprins ryšius, leis dalintis aktualia informacija, patirtimi, tarpininkauti siekiant verslo sektorių bendradarbiavimo, skatins verslo mentorystę. Bendradarbiavimo tinklas padės rasti bendrus sąlyčio taškus atitinkančius abiejų miestų poreikius, kurie lengviau užtikrins strategijos tikslų pasiekimus per numatytus veiksmus. Pradėjus įgyvendinti šią projekto iniciatyvą, Anykščiuose buvo pravestas forumas – diskusija „Verslo tiltas Utena-Anykščiai-Utena“. Forume susitiko ir patirtimi pasidalino abiejų miestų vietos veiklos grupės ir verslo atstovai, buvo pristatyti Utenos miesto bendruomenės įgyvendinami projektai.

 Kadangi Utenos mieste trūksta neformalių iniciatyvų ir konsultacijų  galinčių skatinti nuosavo verslo plėtrą ir darbo vietų kūrimą bei gyventojų verslumui didinti skirtų  iniciatyvų, kurios būtų prieinamos tiek besikuriančiam verslui tiek ir verslą vykdantiems asmenims, viena iš projekto veiklų yra skirta verslo mentorystės pristatymui. Projekto įgyvendinimo metu, projekto parneriai, Utenos miesto verslo atstovai ir bendruomenės nariai bus pakviesti į renginį – diskusiją pavadinimu „Verslo mentorystė Verslas – verslui“, čia bus diskutuojama apie mentorystės poreikį, teikiamas galimybes, bei reikšmę vietinių verslų steigimui, vystymui ir plėtrai.  Numatytos ir neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos, renginių ciklai, kurių metu bus galimybė susipažinti su vyraujančiomis naujovėmis verslo pasaulyje: Blockchain technologijos verslo procesuose; Verslo nišos aktualios Utenos ir Anykščių verslo bendruomenei; Ketvirtoji pramonės revoliucija, Cleantech industrija; Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimas versle – geroji praktika.

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį jau sukurtas sklaidos tinklas  – interneto svetainė. Čia galima rasti aktualios informacijos apie miesto VVG, bendruomenės naujienas ar įgyvendinamus projektus.  

Nuo šių metų balandžio mėnesio projekto darbuotojai teikia konsultacijas verslo steigimo ir vystymo klausimais. Konsultacijos skirtos asmenims planuojantiems pradėti verslą, padėti apsispręsti renkantis verslo formas ar planuojant verslo plėtrą.

Utenos miesto vietos veiklos grupė kviečia miesto gyventojus, verslo atstovus prisijungti prie įgyvendinamo projekto, padiskutuoti, pabendrauti ir pasinaudoti galimybe praplėsti žinių bagažą.