Utenos miesto vietos veiklos grupė (VVG) trečius metus įgyvendina Vietos plėtros strategiją, kurios tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Per šį laikotarpį Utenos miesto VVG šešis kartus kvietė teikti projektinius pasiūlymus strategijoje numatytų veiklų įgyvendinimui ir gavo 17 projektinių pasiūlymų, 14 projektų jau įgyvendinami, o 3 projektiniai pasiūlymai yra įtraukti į siūlomų finansuoti projektų sąrašą, kuris pateiktas Europos socialinio fondo agentūrai ir LR vidaus reiklų ministerijai. 

Prie Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo prisijungusios Utenos miesto organizacijos, įstaigos, nevyriausybinio sektoriaus organizacijos miesto bendruomenei ir projektų tikslinės grupės dalyviams pasiūlė daugybę įvairių inovatyvių veiklų ir užsiėmimų. Į projektines veiklas įtraukti įvairaus amžiaus Utenos miesto bendruomenės nariai nuo darželinuko iki senjoro. Numatytos veiklos skirtos socialinės atskirties mažinimui, bendruomeniškumo ir neformalių verslumo iniciatyvų skatinimui, jaunų verslų stiprinimui. Planuojama, kad projektų veiklose dalyvaus apie 1800 dalyvių, iš kurių 192 yra savanoriai.