2019 m. rugpjūčio 28 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės valdyba patvirtino paskutinį, šeštąjį Utenos miesto vietos plėtros strategijos projektinių pasiūlymų sąrašą, į kurį įtraukti 3 projektiniai pasiūlymai. Du iš jų, skirti vaikų ir jaunimo bei senjorų sociokultūrinių veiklų įgyvendinimui, o vienas jaunimo verslumo įgūdžių ugdymui. Projektinius pasiūlymus pateikė:

„Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacija“, projektas „Pažink ir tobulėk“. Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste, didinat socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumą per sociokultūrines veiklas. Į projektą planuojama įtraukti 26 asmenis iš kurių, 20 socialinės atskirties asmenys. Likę 6 – projekto savanoriai.

„Asociacija Aukštaitijos rakta“, projektas „Senjorų klubas“. Projekto tikslas – prisidėti prie Utenos miesto vietos plėtros strategijoje numatytų veiklų įgyvendinimo siekiant Utenos miesto senjorų socialinių ir sociokultūrinių ryšių bendruomenėje stiprinimo ir atskirties mažinimo. Į projektą planuojama įtraukti ne mažiau kaip 85 asmenis, kurių tarpe 55 tikslinės grupės dalyviai – senjorai, 10 savanorių ir 20 vietos bendruomenės narių.

„Neformalaus ugdymo centras“, projektas „Y karta miestui“. Projekto tikslas – didinti ekonomiškai neaktyvių darbingų ir bedarbių jaunų asmenų galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje ugdant verslumo įgūdžius. Į projekto veiklas planuojama įtraukti ne mažiau kaip 52 jaunus asmenis iki 29 m. amžiaus.

Projektinius pasiūlymus pateikusios organizacijos 2019 m. spalio 14 d. Europos socialinio fondo agentūrai pateikė paraiškas projektų įgyvendinimo veiklų finansavimui gauti. Šiuo metu vyksta paraiškų vertinimas. Planuojama, kad šiais metais bus pasirašytos finansavimo sutartys su paraiškas pateikusiomis organizacijomis ir pradėtos įgyvendinti numatytos veiklos.