2019 m. rugsėjo 10 d. Utenos miesto vietos veiklos grupė gavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos regioninės politikos departamento pritarimą „Utenos mesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos“ esminiam keitimui. Po atlikto strategijos keitimo, pakeistas 1.1.2. veiksmas, kuriame atsisakyta vienos iš tikslinių grupių – pabėgėlio statusą turinčių asmenų ir su jais susijusių sociokultūrinės integracijos veiklų. Veiksme paliktos tik senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų sociokultūrinio užimtumo veiklos. Atitinkamai pakoreguotas ir Vietos plėtros strategijos 1. Tikslo „Mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste“ 1.1. Uždavinio „Sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ stebėsenos produkto rodiklis.


Utenos miesto vietos veiklosgrupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija (Aktualus dokumentas)