Projektas „Pažink ir tobulėk“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0124

Projektą įgyvendina  „Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacija“

Partneris Asociacija „Tikslus sportas“

Projektas finansuojamas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos 

1. Tikslą. Mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste.

1.1. Uždavinį. Sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 

1.1.1. Veiksmą. Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumas per sociokultūrines veiklas.

Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste, didinant socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumą per sociokultūrines veiklas. Utenos mieste gyvena įvairių socialinių grupių asmenys, kuriems reikalinga pastovi ar vienkartinė socialinė parama ir socialinės paslaugos. Utenos vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijoje identifikuojama socialinės rizikos ir jaunimo tikslinė grupė, kurios atskirtį siekiama mažinti integruojant ją į bendruomenę per sociokultūrines veiklas. Nors Utenos mieste yra 15 organizacijų (2014 m. duomenimis), teikiančių socialines paslaugas ir sudarančių sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, tačiau itin juntamas organizacijų, dirbančių su jaunimu, stygius. Organizacijos dažnai dėl materialinių aplinkybių neturi galimybių vykdyti socialinės integracijos per sociokultūrines – menines, sportines, bendruomenines – veiklas, todėl projektu „Pažink ir tobulėk“ siekiama inicijuoti kitokias socialinės rizikos vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo formas, sumažinti tarp bendraamžių susiformavusius elgsenos, įpročių skirtumus. Projekto metu taip pat bus parengti 6 savanoriai, kurie padės projekto įgyvendintojams projekto veiklose. Projekto tikslai, veiklos ir uždaviniai atitinka Utenos miesto socialinės rizikos vaikų ir jaunimo asmenų poreikius ir lūkesčius. Projekto veiklos, į kurias bus įtraukta 20 tikslinės grupės dalyvių (mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas, 7-19 m.) bei kviečiami prisijungti ir kiti panašaus amžiaus Utenos miesto bendruomenės nariai, yra skirtos mažinti socialinei atskirčiai per bendrus sportinius, kūrybinius užsiėmimus. Įgyvendinant projektą bus organizuojami savanorystės mokymai „Savanorystė – pažinimo kelias“ ir dvi stovyklos-renginių ciklai: „Augame be skirtumų“ ir „Žinau ir galiu“, skirti 7-19 m. amžiaus jaunuoliams.