Utenos miesto vietos veiklos grupė skelbia papildomą kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus rezervinio projektų sąrašo sudarymui pagal Utenos miesto  2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos veiksmus: „Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumas per sociokultūrines veiklas“ bei veiksmą „Konsultavimas ir mokymai verslo kūrimo ir plėtros klausimais“ siekiant sumažinti koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltas pasekmes Utenos miesto bendruomenei ir verslui. Detalesnė informacija apie paskelbtus kvietimus skiltyje Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus