Utenos miesto vietos veiklos grupė dalyvauja vietos kultūrinio verslumo skatinimui skirtos koncepcijos kūrime. Koncepcija kuriama siekiant įveiklinti senąjį Utenos „Saulės“ gimnazijos pastatą, sukuriant erdves vietos bendruomenių iniciatyvoms, skatinančioms socialinę įtrauktį ir stiprinančioms kultūrinį įdentitetą. Kviečiame bendruomenės narius iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. pareikšti nuomonę atsakant į pateiktus klausimus.

Pildyti apklausą: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPxGftI8xkLmve6enrO7X-yl1_lDv6GfYNu6ZxYa-kq05txw/viewform