Besibaigiant penktiesiems miestų Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo metams, Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“ kartu su Varėnos, Pakruojo, Biržų, Utenos ir Rietavo miestų vietos veiklos grupėmis pradeda įgyvendinti projektą „Socialinės patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“. Jo metu, į įvairias projekto veiklas iš minėtų Lietuvos miestų, įsijungs bent 10 įstaigų ir organizacijų.

Projekto metu, Utenos miesto VVG kartu su Varėnos miesto VVG kolegomis planuoja organizuoti gerosios praktikos patirties renginį pavadinimu „Mums rūpi“, skirtą globos klausimams aptarti. Renginio metu, Varėnos miesto ir rajono budintys globotojai, globėjai nesusiję giminystės ryšiais ir globėjai giminaičiai, dalinsis gerąja patirtimi su Utenos bei Pakruojo miestų ir rajonų budinčiais globotojais, globėjais nesusijusiais giminystės ryšiais ir globėjais giminaičiai. 2021 m. gegužės-birželio mėn. ne mažiau kaip 20-čiai globojamų vaikų ir vaikų iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų planuojama organizuoti kūrybiškumo stovyklą.

Informacija parengta Varėnos miesto VVG