Utenos miesto vietos veiklos grupė (toliau – Utenos miesto VVG) inicijuoja 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos esminį keitimą susijusį su vietos plėtros strategijos rezervinių BIVP projektų finansavimo galimybe. Atsižvelgiant į šiuo metu Lietuvoje ir visame pasaulyje besitęsiančią koronaviruso (COVID-19) sukeltą krizę bei siekiant švelninti pandemijos sukeltas pasekmes vietos bendruomenei, planuojamas papildomų rezervinių projektų finansavimas. Utenos miesto VVG, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes tikslina „Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m vietos plėtros strategija“ dokumente numatytą veiksmų 1.1.1. „Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumas per sociokultūrines veiklas“ ir 2.2.1. „Konsultavimas ir mokymai verslo kūrimo ir plėtros klausimais“ įgyvendinimo planą, vietos plėtros strategijos finansinį planą ir keičiamų veiksmų įgyvendinimui numatytus produkto rodiklius ir jų kiekybinį pokytį.