Verslumo sąvoka kildinama iš anglų kalbos žodžio entrepreneurship, kuris siejamas su gebėjimu atrasti naujas galimybes, mokėjimu realizuoti save ir kurti ekonominę arba socialinę vertę. Verslumas – tai kokybinė socialinė savybė, nusakanti žmogaus, visuomenės gebėjimus kurti ir vystyti verslą bei inovacijas. Kiekvieno regiono ekonominio išsivystymo lygis priklauso nuo bendruomenės verslumo kompetencijos,.

Atsakykime į klausimą: kokia šiandien yra verslo ir ekonomikos situacija Utenos rajone? Kaip gyvena Utenos verslas?

Situacija darbo rinkoje

Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Utenos skyriaus duomenimis, nedarbo lygis Utenos rajone 2021 m. pradžioje siekė apie 15,6 proc. ir buvo 6,1 proc. didesnis nei 2019 m. gruodžio 31 dieną. Nedarbas didėjo visose socialinėse grupėse: moterų nedarbas augo 6 proc., vyrų 6,1 proc., jaunimo iki 29 metų 5,1 proc., vyresnių nei 50 metų asmenų 6,6 proc. Vis dėlto nedarbas 2021 m. pradžioje Utenos rajone buvo mažiausias tarp visų Utenos apskrities savivaldybių.

Utenos rajone veikiančios įmonės daugiausiai ieškojo tolimųjų reisų vairuotojų, maisto pramonės darbuotojų.

Įsibėgėjus 2021 metams, atsižvelgiant į Užimtumo tarnybos pateikiamą informaciją, darbo rinkoje stebimas pagyvėjimas. Bendras nedarbo lygis šių metų rugsėjo mėnesį Utenos rajone siekė 11,1 proc. bei buvo 0,2 proc. mažesnis už šalies vidurkį.

Kaip keičiasi įmonių skaičius? Kur eksportuojame?

Lietuvos statistikos departamento ir Registrų centro duomenis, Utenos rajone verslo situacija per pastaruosius trejus metus išlieka pakankamai stabili. 2018 – 2020 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius mūsų rajone kito nežymiai. Kasmet Utenoje vidutiniškai užregistruojama apie 60-70 naujų verslo subjektų, maždaug tiek pat jų yra išregistruojama.

2020 m. pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis Utenos rajono savivaldybės teritorijoje veikė 698 įmonės, tarp kurių uždarosios akcinės bendrovės sudarė apie 68 proc. Utenos rajone veikiančių įmonių dalį, individualios įmonės apie 24 proc., o kitos apie 8 proc.

Bendras naujai įsteigiamų įmonių skaičius per paskutinius trejus metus Utenos rajone išlieka stabilus. Vidutiniškai per metus Utenos rajone įsisteigia apie 60-70 naujų SVV subjektų. Analizuojant tris pastaruosius metus pastebima tendencija, kad palaipsniui auga mažosios bendrijos statusą pasirenkančių steigėjų skaičius. Šiam pasirinkimui įtakos turi patrauklus teisinis ir finansinis reguliavimas. Mažosios bendrijos statuso pasirinkimo populiarumas koreliuoja su individualios įmonės statusą turinčių įmonių skaičiaus mažėjimu. Dėl COVID-19 pandemijos sukeltų padarinių ir Lietuvos Respublikos vyriausybės suteiktos finansinės pagalbos smulkioms ir vidutinėms įmonėms, stebimas 2020 metais sumažėjęs išregistruojamų įmonių skaičius. Užimtumo tarnybos bei Nacionalinės mokėjimo agentūros 2020 metais teiktos papildomos paramos priemonės naujai steigiamoms įmonėms lėmė ketvirtadaliu ūgtelėjusį naujai įsteigtų smulkaus ir vidutinio verslo subjektų skaičių Utenos rajone palyginti su 2019 metais.

Atsižvelgiant į VšĮ „Versli Lietuva“ informaciją, pastaraisiais metais pagrindinėmis šalimis, į kurias keliavo Utenos apskrityje pagamintos prekės, išliko Vokietija, Švedija, Danija ir Latvija.

Darbo užmokesčio pokyčiai

Statistikos departamento duomenimis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per trečiąjį šių metų ketvirtį ketvirtį išaugo visose apskrityse Lietuvoje. Utenos apskrityje vidutinis bruto darbo užmokestis augo 1,5 proc. ir siekė 1288 eurus.

Ekonomika pasaulyje atsigauna. Kaip sparčiai ji augs Utenoje priklauso ir nuo kiekvieno iš mūsų.

Šis straipsnis parengtas įgyvendinant Utenos miesto vietos veiklos grupės projektą „Bendros verslumo iniciatyvos“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.