Utenos miesto vietos veiklos grupė (toliau – Utenos miesto VVG), atsižvelgdama į LR vidaus reikalų ministerijos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos vertinimo išvadas ir rekomendacijas, inicijuoja 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos esminį keitimą ir koreguoja Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos 7 dalį VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS FINANSINIS PLANAS ir 5 dalį VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS. Finansinis ir veiksmų planas koreguojamas atsižvelgiant į tai, kad projektų vertinimo metu buvo nepanaudota dalis Vietos plėtros strategijos veiksmuose numatytų ir Utenos miesto VVG paskirstytų strategijos biudžeto lėšų. Pagal Vietos plėtros strategiją nepanaudotų paramos lėšų suma – 423,46 Eur.

Taip pat veiksmuose 2.1.1 „Jaunimo (iki 29 m.) verslumo įgūdžių ugdymas“, 2.1.2 „Darbo rinkoje reikalingų įgūdžių ugdymas“ ir 2.1.3 „Darbingo amžiaus asmenų (nuo 29 m.) konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais, neformalaus švietimo ir profesinio mokymo veiklų organizavimas“ perskirstomos numatytos nuosavo prisidėjimo lėšos tarp Utenos rajono savivaldybės lėšų dalies ir kitų privačių lėšų prisidėjimo dalies.  

Kviečiame miesto bendruomenės narius elektroninėmis ryšio priemonėmis: el. paštu: utenosmvvg@gmail.com, socialinių tinklų paskyroje Facebook „Utenos miesto vietos veiklos grupė” ar / ir tel. 8-620-34030 iki 2022 m. sausio 17 d. išsakyti / pareikšti nuomonę dėl Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos keitimo.