Šių metų kovo 24 dieną Utenos miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo metu, patvirtinta 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos metinė ataskaita, kurioje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos veiksmų įgyvendinimą nuo veiklų įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio 2021 m. laikotarpio pabaigos. Ataskaitoje galima rasti informaciją ne tik apie vieksmų įgyvendinimą bet ir geruosius vietos plėtros projektų pavyzdžius bei tarpinius rodiklių pasiekimo rezultatus.

Utenos miesto bendruomenės nariai kviečiami susipažinti su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos dokumentu: https://www.utenosmiestobendruomene.lt/wp-content/uploads/2022/03/2021-m.-metine-veiklos-ataskaita.pdf.