2022 m. paskutiniai Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metai. Tai šeštieji Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklos metai, per kuriuos kartu su miesto bendruomenės nariais ir  įvairiomis organizacijomis įgyvendintas ar dar baigiamas įgyvendinti  21 projektas. Keturi iš jų finansuojami 100 procentų Europos Sąjungos paramos lėšomis iš papildomai Vidaus reikalų ministerijos skirtų lėšų Corona viruso sukeltų pasekmių mažinimui.   Per visą šešerių metų  laikotarpį, įgyvendinamų projektų veiklose sudalyvavo daugiau kaip du tūkstančiai šeši šimtai dalyvių: vaikų ir jaunimo, senjorų, neįgaliųjų ar vienišų asmenų bei įvairaus amžiaus darbingų miesto gyventojų. Socialinės atskirties mažinimui skirti projektai sulaukė didelio miesto bendruomenės narių susidomėjimo. Šie projektai buvo patys skaitlingiausi tiek veiklomis, tiek ir dalyviais. Pavyzdžiui, Utenos švietimo centro projektuose vietoje numatytų 400 dalyvių sudalyvavo daugiau nei 600 socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunuolių. Senjorams ir neįgaliems asmenims skirtuose projektuose dalyvių skaičius irgi ženkliai viršijo projekto vykdytojų suplanuotus skaičius. Projekte „Senjorų klubas“ buvo suplanuota pritraukti 85 dalyvius, tuo metu projekto veiklose sudalyvavo net 384 asmenys. Negalima nepaminėti ir be galo daug įvairių veiklų skirtų padėti tikslinės grupės dalyviams integruotis į vietos bendruomenę, pasijusti reikalingiems ir svarbiems, sustiprinti savo kompetencijas ir gebėjimus ar gauti naudingas paslaugas. Vien tik vaikams ir jaunimui skirtų projektų įgyvendinimo metu vyko renginiai, šeimų savaitgaliai, vakaronės, edukacinės išvykos, žygiai skirtingais metų laikais, stovyklos, kūrybinės dirbtuvės, bendradarbiavimo ir lyderystės ugdymo veiklos, naktiniai skaitymai bibliotekoje, buvo kuriami animaciniai filmukai, įkurtoje teatro studijoje lavinami vaikų saviraiškos gebėjimai, įvairūs sporto renginiai ir dar daugybė kitų veiklų. Vyresnio amžiaus asmenys – senjorai ir negalią turintys asmenys dalyvavo renginiuose sveikatinimo temomis, vyko į sąskrydžius, edukacines pažintines išvykas. Pageidaujantys galėjo lankyti gydomąsias mankštas sporto ir sveikatingumo klube „RL GYM“ ar mėgautis vandens procedūromis Anykščių miesto baseine „Bangenis“ bei dalyvauti kitose projektų veiklose. Projektų populiarumą ir sėkmę nulėmė ne tik įdomių veiklų gausa, suteiktos priemonės ar įsigyta įranga, tačiau ir jame dirbantys projektų vykdytojai ir savanoriai – Utenos miesto gyventojai, kuriuos suvienijo nuoširdus bendravimas, tikėjimas savo vykdoma veikla ir idėjomis bei noras būti naudingu savo miesto bendruomenei. Ne vienam iš jų darbas projekte ar savanorystė tapo nauja patirtimi.Įsidarbinimo galimybes ir neformalias verslumo iniciatyvas skatinantys projektai sulaukė nemažesnio vietos bendruomenės narių susidomėjimo. Šiuose projektuose sudalyvavo ir dar dalyvauja daugiau kaip 500 dalyvių, iš kurių apie 50 jauno verslo atstovų. Įgyvendintų projektų metu vyko konsultacijos, neformalaus švietimo mokymai, verslo renginių ciklai, dviejų dienų hakatonas, mokomosios stažuotės. Renginius vedė profesionalūs lektoriai, su jaunais verslininkais dirbo verslo mentoriai.

Utenos miesto vietos veiklos grupė ne tik įgyvendina pagal veiksmus numatytus projektus, bet taip pat vykdo strategijos įgyvendinimo stebėseną, rengia metines strategijos įgyvendinimo ataskaitas, vykdo strategijos viešinimą bei kviečia miesto bendruomenę jungtis prie dar įgyvendinamų projektų. Pageidaujantys dalyvauti ar ieškantys informacijos gali kreiptis į projektus vykdančias organizacijas arba į Utenos miesto vietos veiklos grupę.