Utenos miesto ir rajono gyventojai planuojantys pradėti nuosavą verslą kviečiami kreiptis į Utenos miesto vietos veiklos grupę, kur gali gauti nemokamą konsultaciją verslo steigimo klausimais: tinkamos verslo formos pasirinkimas; verslo finansavimo galimybės ir paramos formos; buhalterinė apskaita ir kita metodinė pagalba steigiant juridinį asmenį elektroniniu būdu. Esant poreikiui, padedami parengti vidaus tvarkos dokumentai, konsultuojama kitais verslo plėtros klausimais.

PAGEIDAUJANTYS GALI KREIPTIS el. paštu utenosmvvg@gmail.com arba tel. +370 62034030