Utenos miesto vietos veiklos grupė (Utenos miesto VVG) organizuoja Utenos miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą, siekiant išsiaiškinti uteniškių pasitenkinimą esama Utenos miesto situaciją bei lūkesčius situacijos gerinimui.

Tyrimo rezultatai svarbūs ir reikalingi, kad galėtume kokybiškai parengti antrąją Utenos miesto vietos plėtros strategiją ir tinkamai įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones pagal 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“. Kviečiame aktyviai dalyvauti apklausoje ir tokiu būdu įsitraukti į reikšmingus savo miesto plėtros procesus!

Apklausą galima rasti čia: https://forms.gle/C9Cb6o7t2manZWBh8

Anketa yra anoniminė.