Šių metų kovo 9 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo metu patvirtinta 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos metinė ataskaita, kurioje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos veiksmų įgyvendinimą nuo veiklų įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio 2022 m. pabaigos. Ataskaitoje skelbiama informacija ne tik apie veiksmų įgyvendinimo rodiklius bet ir pateikiami gerieji vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pavyzdžiai ir pasiekti rezultatai.

Utenos miesto bendruomenės nariai kviečiami susipažinti su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos dokumentu: http://Utenos miesto vietos veiklos grupės 2022 m metų veiklos ataskaita