Utenos miesto vietos veiklos grupė 2023 m. liepos 4 d. VVG narius, bendruomenės narius ir organizacijų atstovus kviečia į dar vieną viešą diskusija Utenos miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos klausimai. Renginyje planuoja dalyvauti ir kitų Utenos regiono miestų vietos veiklos grupių atstovai su kuriais diskutuosime apie bendradarbiavimo galimybes tarp socialinių partnerių, pristatysime ir aptarsime tarpinius strategijos rengimo ir vietos gyventojų apklausos rezultatus.

Užsiregistruoti į renginį galima paspaudus aktyvią nuorodą: https://docs.google.com/forms/d/1wa1AI9VqXVJSHDze9o-a6jLmSBdYqPJgho5e4MhfRYg/edit