Utenos miesto vietos veiklos grupė rengia naujojo finansavimo periodo 2023-2029 m. vietos plėtros strategija. Dokumentas rengiamas vadovaujantis Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672. Parengiamieji darbai prasidėjo nuo metų pradžios. Jau 2023 m. sausio mėn. vykusiame visuotiniame narių susirinkime išrinkta nauja valdybos sudėtis, nariai informuoti apie planuojamus strategijos rengimo etapus. Siekiant į strategijos rengimą įtraukti kuo didesnę miesto bendruomenės dalį, informacija apie planuojamą rengti strategiją viešima interneto portale ir Utenos miesto VVG facebook paskyroje. 2023 m. vasario 21 d. paskelbta apklausos anketa, o 2023 m. balandžio 5 d. socialiniuose tinkluose ir  Utenos miesto bendruomenės interneto tinklapyje miesto bendruomenės nariai, nevyriausybinės, bendruomeninės ir kitos organizacijos pakviestos teikti projektines idėjas pagal veiksmų programos 4.7 ir 4.9 priemonėse numatytas investicijų kryptis. Balandį ir gegužę vyko individualios konsultacijos ir susitikimai fokus grupėse, kurių metu su verslo, valdžios ir NVO atstovais buvo aptarinėjamos pagrindinės problemos su kuriomis susiduria gyventojai Utenos mieste, diskutuota kokias problemų sprendimo galimybes jie įžvelgia, kokias grėsmes ir galimybes mato. Birželio 6-7 d. vyko viešos diskusijos, kurių metų bendruomenei buvo pristatytos gautos projektinės idėjos, aptarti anketinės apklausos rezultatai. Siekiant informuoti kuo didesnę bendruomenės dalį apie rengiamą strategiją, parengtas informacinis radijo reportažas, kuris transliuotas per Utenos radiją. Pasiklausyti reportažo galima atidarius aktyvią nuorodą:

https://www.utenosmiestobendruomene.lt/wp-content/uploads/2023/07/Reportazas_umvvg-strategija-2023.mp3

Norinčius prisidėti prie strategijos rengimo kviečiame kreiptis į Utenos miesto VVG el. paštu utenosmvvg@gmail.com.