Nuo 2023 m. vasario mėn. buvo vykdomi parengiamieji Utenos vietos plėtros strategijos rengimo darbai: atlikta miesto gyventojų apklausa, birželio ir liepos mėnesiais pravesti vieši susitikimai su bendruomenės nariais ir įvairių sektorių organizacijų atstovais, renkamos projektinės idėjos pagal veiksmų programos 4.7 ir 4.9 uždaviniuose numatytas investicijų kryptis. Parengtas ir VšĮ CPVA pateiktas projekto įgyvendinimo planas vietos plėtros strategijos parengiamajai paramai gauti. 2023 m. liepos 5 d. pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis ir pradėtas įgyvendinti projektas “Utenos miesto vietos plėtros strategijos parengimas”. Visą šį laikotarpį miesto bendruomenė buvo kviečiama teikti pastabas ir pasiūlymus strategijos rengimo klausimais, vyko konsultacijos su įvairių organizacijų atstovais, renkama ir sisteminama gauta informacija. Siekiant, kad kuo didesnę auditorijos dalį pasiektų informacija apie Vietos plėtros strategiją, parengti du informaciniai radijo reportažai, kurie transliuoti per Utenos radiją. Pirmasis radijo reportažas pristatytas ankstesniuose informaciniuose pranešimuose apie atliekamas veiklas. Pasiklausyti antrojo reportažo galima atsidarius aktyvią nuorodą: https://www.utenosmiestobendruomene.lt/wp-content/uploads/2023/07/Utenos-mvvg-nauja-strategija-2-reportazas-2023-07-19-1.mp3